เปิดโครงการเรียนออนไลน์ โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (หน้า ร.พ. มหาราช)

#เปิดโครงการเรียนออนไลน์ โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (หน้า ร.พ. มหาราช) โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช) กระทรวงศึกษาธิการ
#เราเป็นหนึ่งเรื่องบริบาล เปิดดำเนินการสอนมายาวนานกว่า 15 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช