๓ ก.พ.๖๓ วันนี้ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล(หน้า รพ.มหาราช) ได้ร่วมทำบุญและแห่ผ้าขึ้นธาตุ สืบสานประเพณี ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓ ก.พ.๖๓ วันนี้ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล(หน้า รพ.มหาราช) ได้ร่วมทำบุญและแห่ผ้าขึ้นธาตุ สืบสานประเพณี ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช