๑๕ ธ.ค.๖๒ ผู้บริหารโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (หน้า รพ.มหาราช) และคณะได้รับเกียรติต้อนรับและร่วมห่มผ้าพระธาตุ ถวายมหาสังฆทานและรวมพลังศิล 5 กับศิลปินดารา จิตอาสารณรงค์รักษาศีล 5 ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

๑๕ ธ.ค.๖๒ ผู้บริหารโรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (หน้า รพ.มหาราช) และคณะได้รับเกียรติต้อนรับและร่วมห่มผ้าพระธาตุ ถวายมหาสังฆทานและรวมพลังศิล 5 กับศิลปินดารา จิตอาสารณรงค์รักษาศีล 5 ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร